Akademik hayatının boş vakitlerini dahi Türk Gençliğini bilgilendirmek ve onlara gelecek vizyonlarını güçlendirmek için, Kısa videolar ile ders notları hazırlayarak gençleri bilgilendirmeye yönelik ders videoları çeken Sinan ATEŞ Gençler için bütün mesaisini harcamaktan vaz geçmemiş tir.